BENNETT GET TRUE Ep.1 ตามหา ความรู้สึก “ครั้งแรก”
ทุกคนเอ๊ะ!! ทำไมอย่างงั้น?? อิหยังหว่า ??
คำถามหรือประเด็นที่น่าสนใจ??
มาหาคำตอบได้มในรายการ BENNETT GET TRUE
มาตามหา ความรู้สึก “ครั้งแรก” ที่รู้สึก คือ ดีย์.... คือฟิน
ของแต่ละคน...
ที่สำคัญ!! มาร่วมสนุกตอบคำถามท้ายรายการ
คำถามก็คือ..."แค่พิมพ์บรรยายความรู้สึกของคุณ
ว่าครั้งแรกที่คุณได้ใช้ สบู่เบนเนทของเราแล้วรู้สึกอย่างไร?
มาตอบที่โพสต์นี้นะทุกคน