ข้าวเกรียบงาดำผสมผัก จ.เพชรบุรี

ข้าวเกรียบงาช่องสะแก ข้าวเกรียบงาดำผสมผักออร์แกนิค พัฒนามาจากข้าวเกียบงาแบบดั้งเดิม

มีผักชีหอมแท้ ๆ อยู่ในแผ่น รสชาติถูกปากกำลังดี กรอบจนหยุดไม่ได้