Testimonial
ผู้ใช้จาก จ.อุบลราชธานี
ใช้ดี ใช้มานานแล้วเริ่มต้นจากเค้าบอกกันว่าดี
ผู้ใช้จาก จ.อุบลราชธานี
ใช้ดีมาก หน้าขาวจนเพื่อนทัก 
ผู้ใช้จาก จ.อุบลราชธานี
ชอบครับ ให้บ่อยๆ ทุกวัน 
ผู้ใช้จาก จ.อำนาจเจริญ
ใช้มา 4-5 ปีแล้ว ใช้แล้วรู้สึกหน้าใสขึ้น
ผู้ใช้จาก จ.อำนาจเจริญ
ใช้ดี หน้านุ่มขึ้น หน้าไม่แห้ง รับประกันใช้ดีมาก
ผู้ใช้จาก จ.อำนาจเจริญ
แม่เคยใช้อยู่ ใช้ดี หน้าเคยเป็นสิว พอใช้แล้วหน้าก็ไม่มีสิว
ผู้ใช้จาก จ.อำนาจเจริญ
สบู่เบนเนทใช้ดีค่ะ ใช้แล้วรู้สึกหน้าสะอาด หน้าไม่แห้งไม่ตึง 
ผู้ใช้จาก จ.อำนาจเจริญ
สบู่เบนเนทนะคะ ใช้แล้วหน้าใส ล้างสะอาดค่ะ
ผู้ใช้จาก จ.อำนาจเจริญ
สบู่เบนเนทใช้ดีมากค่ะ ใช้อยู่ประจำ ใช้ดีมากเลยค่ะ 
  1 2 3 4