น้ำนมแมคคาเดเมีย จ.ตาก

น้ำนมแมคคาเดเมีย Much by สวนส้มร่มเกล้า ไอเดียการทำมาจากอาม่าที่ชอบกินแมคคาเดเมียมาก

หลานอาม่าเลยหาวิธีเอาไปคั้น และพัฒนาจนทำออกมาขาย