แผ่นแปะกันยุง กรุงเทพมหานคร

ตัวอันตราย ที่เป็นพาหะร้ายในหน้าฝนก็คือยุง เราต้องป้องกันตัวเองและคนรอบข้างไม่ให้โดนยุงกัด ด้วยนี่เลย แผ่นแปะกันยุง แบรนด์ Plasmo ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ ออกฤทธิ์ไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะรัศมีประมาณ 1 เมตร นานสูงสุดถึง 8 ชั่วโมง ผ่านการทดสอบการระคายเคือง ทางผิวหนัง และการทดสอบประสิทธิภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะฉะนั้นเด็กใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดีเลยล่ะคร้า