เทียนหอม กรุงเทพมหานคร

การดูแลสุขภาพ นอกจากจะหมั่นออกกาลังกาย กินอาหารที่ดีแล้ว เราก็ต้องนอนให้เพียงพอด้วย สำหรับใครที่นอนยากก็ต้องมีตัวช่วย นี่เลยเทียนหอม จากแบรนด์ ANONA มีให้เลือกหลายกลิ่น ตัวเทียนทำมาจากไขถั่วเหลืองธรรมชาติ เกรดนาเข้าจากสหรัฐอเมริกาเลยนร้า ไปตำเลยคร้า