EP.3 ตอน ของเด็ดของดี...พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ของเด็ดของดีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเจ้าโควิดในระลอก 2 นี้ แม้เจ้าโควิดควิดไม่เลิก แต่เราก็จะไม่เลิกห่วงใยกัน เพราะฉะนั้นของที่จะนำมาเสนอในวันนี้ เป็นของดีที่ทุกคนต้องช่วยกันอุดหนุน เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนร้า....