หอยพิมพ์แดดเดียว ของทะเล และของหายาก จากสมุทรสาคร

หอยพิมพ์แดดเดียว ร้านอากู๋(เฮียกร) อากู๋เป็นผู้นำชุมชนที่ก่อตั้งสหกรณ์ เพื่อรวบรวมสินค้าประมงนำมาแปรรูปจำหน่าย หากใครจะลิ้มลองรสชาติ ต้องโทรจองเท่านั้นนะคะ