Benett Get True EP01 ความรู้สึก "ครั้งแรก"

อะไรที่ทุกคนเอ๊ะ ทำไมอย่างงั้น คำถามหรือประเด็นที่น่าสนใจ เราจะเอามาถามเพื่อช่วยกันหาคำตอบในรายการ

เราก็เลยหยิบ ความรู้สึก “ครั้งแรก” แบบใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึก คือ ดีย์.... คือฟิน ที่สุดอ่ะ