เมี่ยงกลีบบัวหลวง เมี่ยงคำยายสว่าง จ.ปทุมธานี

ใครจะคิดว่ากลีบบัวสามารถกินได้ ... จนได้มาเจอร้านเมี่ยงคำยายสว่าง ที่เขาใช้กลีบบัวมาแทนใบชะพลู และใส่เครื่องเมี่ยงลงไป อร่อย เด็ด แค่ไหนตามไปชมกันเลยยย