EP1 Bennett อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี คุ้กกี้ลำไย

คุ้กกี้ลำไย ของเด็ดจากจังหวัดลำพูน คุ้กกี้ลำไยที่ไม่ลำไย? จะอร่อยฟินนาดไหน ไปติดตามกันจ้า