พัดสาน ตลาดต้องชมเจ้าพระยาแลนด์ จ.ชัยนาท

ของขวัญที่เหมาะสำหรับน่าร้อนแบบนี้ ต้องพัดสานแบบนี้เลยค่ะ พัดสานนี้ทำกันที่วัด ใน อ.อินทร์บุรี เณรที่วัดไผ่ดำ ช่วยกันสานหาเงินเข้าวัด และหาเงินเรียนหนังสือ ส่วนลายสวย ๆ บนพัด เกิดจากชาวบ้านที่ช่วยกันเพ้นท์แล้วนำมาขาย ต่อยอดรายได้ให้ชาวบ้านอีกด้วย