มะไฟจีนแช่อิ่มอบแห้ง จ.น่าน

อร่อย ชุ่มคอ รสชาติดี มะไฟจีนแช่อิ่มอบแห้ง ร้านเพียงตะวัน จ.น่าน ผลผลิตของมะไฟจีนออกแค่ปีละครั้ง จึงมีการแปรรูปแบบที่สามารถเก็บไว้ทาน เป็นมะไฟแช่อิ่มอบแห้งนั่นเอง