หมวกปักลายลาหู่ จ.พะเยา

ร้านลาหู่ Lahu Shop จ.พะเยา หมวกปักโดยเครื่องจักร ลายลาหู่แดง หมวกทรงสวย สีจัดจาน ไปอุดหนุนกันนะ