หลอดดูดธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช

ช่วยลดขยะจากหลอดพลาสติก ด้วยหลอดราโพ หลอดดูดธรรมชาติ ตราคนพรุ ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หลอดทำจากราโพ ซึ่งเป็นวัชพืช ลดโลกร้อน ช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างดี