ไม้กวาดจากขวดพลาสติก จ.สกลนคร

ไม้กวาดจากขวดพลาสติก ฝีมือชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจเหล่าโพนค้อ นำไม้กวาดมายืดเป็นเส้น และสานจนมาเป็นไม้กวาด ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น